KẾT QUẢ GIẢI TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Chi tiết

KẾT QUẢ THAM GIA THI GIẢI TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET

CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014


STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

THỜI GIAN

THÀNH TÍCH

1

Lê Thị Mai Trâm

5A

1590

24phút 31giây

Giải Nhì

2

Võ Nguyên Đạt

5A

1420

25phút 07giây

Giải Nhì

3

Nguyễn Việt Khánh Linh

5A

1210

19 phút 57giây

Giải Ba

4

Đào Quỳnh Trâm

5A

1160

26phút 17 giây

Giải Ba

5

Trịnh Nguyễn Hoài Nhân

5A

970

30phút

Khuyến khích

6

Đoàn  Thị Phước Hồng

5A

920

25 phút 55 giây

Khuyến khích


Bài viết liên quan