Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2017-2018

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 Trường Tiểu học Hòa An 1 mở Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 646 / KH-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Hòa v/v tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018;

            Thực hiện  số 639/ PGD ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa.                                                                            Ngày 18 tháng 10 năm 2017 Trường Tiểu học Hòa An 1 mở Hội nghị Cán bộ công chức,  viên chức năm học 2017-2018 .

Thành phần:

           Đại biểu : Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Phú Hòa, Đảng Ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Hòa An .

            Có mặt : Đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức của trường .

- Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 ; phương hướng - nhiệm vụ năm học 2017-2018 và các bản qui chế "Qui chế dân chủ trường học ; Qui chế làm việc-giảng dạy ; nội qui cơ quan; Qui chế phối hợp ; Thang điểm thi đua ; Qui chế chi tiêu nội bộ".   

Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Tiếp tục giữ vững trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đã được cấp trên công nhận năm 2016- 2017.

 Phấn đấu, thực hiện đạt các Danh hiệu đăng ký thi đua năm học 2017-2018 :

- Trường :Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc tỉnh

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

- Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc.

- Liên đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh xuất sắc.

-100% CBCC,VC đạt lao động tiên tiến.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở :  15

- UBND huyện khen :      28

- UBND tỉnh khen :  3

* Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ, ra sức thi đua dạy tốt - học tốt ; Trường giữ vững danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc, danh hiệu thi đua của các đoàn thể, mà phương hướng nhiệm vụ năm học đã đề ra .

 

 Một số hình ảnh Hội nghị      

 

Đại biểu Phòng giáo dục phát biểu

Đại biểu UBND xã phát biểu

 Đại diện ban thanh tra báo cáo tổng kết CTTT

Thư ký thông qua Nghị quyết hội nghị

 
 
Bài viết liên quan