SINH HOAT CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TẠP ĐỌC

Ngày 29/3/2014 sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tập đọc

                      
                           
                                  Tiết dạy minh họa môn Tập đọc lớp 3  bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 
                        Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn, sáng thứ bảy ngày 29/3/2014 .Tổ chuyên môn khối 3 Trường Tiểu học Hòa An 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề : Đổi mới phương pháp dạy học môn tập đọc

          - Tất cả cán bộ , giáo viên  của trường được mời tham dự.

          I. Nội dung gồm:

           Tập thể giáo viên đã thảo luận và học tập qua các vấn đề sau 


       1)Đặt vấn đề tại sao phải đổi mới :  
        Dạy học Tiếng Việt nói chung, dạy Tập đọc nói riêng theo quan điểm giao tiếplà nhằm thực hiên học sinh đạt kĩ năng : (Nghe – nói – đọc -  viết) Các kĩ năng này thông qua  các môn trong đó môn Tập đọc là rèn các kĩ năng (Đọc thành tiếng, đọc - hiểu, đọc thầm).
       2) Phương pháp dạy môn Tập đọc.
    - Lấy học sinh làm trung tâm.
    - Phát huy tính tích cực của học sinh.
    - Tổ chức dạy theo quan điểm thực hành giao tiếp.
    - Tổ chức mọi học sinh đều được đọc.
      3) Cách tổ chức các phương pháp dạy :
    - Phương pháp phân tích mẫu
    - Phương pháp trực quan.
    - Phương pháp thực hành giao tiếp.
    - Phương pháp cá thể hóa học sinh.
    - Phương pháp cùng tham gia
     4) Các biện pháp dạy học chủ yếu :
   a) Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
  - Đọc câu, đoạn (Gợi ý cho học sinh tạo tình huống tìm ra cách đọc)
  - Đọc từ, cụm từ (nhằm sửa lỗi phát âm và rèn cách đọc đúng cho học sinh).
   b) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa, từ ngữ trong bài.
     - Đọc phần giải nghĩa
     - Sử dụng ĐDDH (tranh, mô hình)
     - Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa.
     - Đặt câu.
  c) Tìm hiểu nội dung.
  Câu hỏi chính à có thể tách nhỏ à câu hỏi dẫn dắt học sinh.
     5) Quy trình giảng dạy cụ thể :
 
       Lớp 2 – Lớp 3

   1) Kiểm tra bài cũ : 
   2) Bài mới :
GV giới thiệu bằng Tranh - Lời – Câu
Hỏi.
- GV đọc mẫu – hướng dẫn luyện đọc.
- Đọc nối tiếp từng câu (GV phát hiện cách
đọc – phát âm).
 - Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp (Chú
ý câu đặc biệt nghỉ hơi đúng)
 - Đọc từng đoạn trong nhóm (100% HS
đều được đọc)
 - Cả lớp đọc thầm (Đọc bằng mắt)
 - Hướng dẫn tìm hiểu bài (trả lời câu hỏi)
 
 Luyện đọc lại. 
- Giáo viên đọc diễn cảm 1 đoạn (Lưu ý
giọng đọc) – Lớp 2-3 chưa yêu cầu.
- Từng HS hoặc nhóm thi đọc (Nếu bài
có yêu cầu học thuộc lòng bước luyện
đọc sẽ thay bằng học thuộc lòng
 
       Lớp 4 – Lớp 5
1) Kiểm tra bài cũ :
2) Bài mới :
- 1 ; 2 học sinh đọc cả bài.
- HS đọc nối tiếp từng đoạn
2 ; 3 lượt.
- Luyện đọc theo cặp.
- GV đọc diễn cảm.
- GV hướng dẫn HS thảo luận tìm nội dung
- Hướng dẫn HS luyện đọc
lại
       6) MÔ HÌNH GHI BẢNG
       Tập đọc :
      Tên bài :
    Luyện đọc 
- Từ, cụm từ cần luyện đọc
- Câu, đoạn cần luyện đọc
     Tìm hiểu bài
-Từ ngữ, hình ảnh.
-Ý chính của đoạn, cần ghi nhớ của bài

                 

                                 Giáo viên dự, học sinh sinh học tiết dạy minh họa

Bài viết liên quan