07/04/14  Chuyên đề dạy học  504
Ngày 29/3/2014 sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tập đọc
 24/12/13  Chuyên đề dạy học  115
NGÀY 14 /12/2013 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC SỐ THẬP PHÂN LỚP 5
 29/11/13  Chuyên đề dạy học  96
Ngày 23/11/2013 sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội.