KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4,5 - 2014

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

THÁNG   4+5 / 2013.

        Tháng Kỷ niệm" ngày giải phóng Phú Yên 1/4 " và giải phóng Miền Nam 30/4 " kỷ niệm " Ngày sinh Bác Hồ 19/5 và " Ngày thành lập Đội TNTPHCM 15/5 ".

 

I- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:                       

1-Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2013 " trên cơ sở đăng ký và  3 cuộc vận động, phong trào thi đua " xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " và thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp các khoản thu qui định của cấp trên và địa phương " Lương tháng 4 đóng 1 ngày lương Quỹ vì người nghèo ".

- Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm 2013.

2-Phát động toàn trường tháng thi đua: “ Dạy tốt-Học Tốt “ lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng. Tham gia thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp Huyện.

3-Giáo dục học sinh thực hiện chủ điểm tháng 4: " tháng tư lịch sử-vang mãi nghìn thu " ; tháng 5 " Xây đội em vững mạnh "và phát động phong trào thi đua cao điểm " Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ ". Bồi dưỡng cho đội viên những hiểu biết về thân thế, sự  nghiệp đạo đức và tư tưởng Bác Hồ, truyền thống vẻ vang 72 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh.                                                                                                                                            4-Kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy các môn học, giảng dạy ngoại ngữ -Tin học.

5-Kiểm tra đột xuất và kiểm tra nội bộ số giáo viên  chưa được kiểm tra, kiểm tra chất lượng tập trung cuối học kỳ 2 theo phân phối chương trình và kế hoạch của Phòng giáo dục đối với bộ môn Tiếng Việt và Toán, " căn cứ kết quả kiểm tra cuối Học kỳ đánh giá chỉ tiêu chất lượng môn Toán - Tiếng việt và chỉ tiêu học sinh giỏi nhà trường giao đầu năm ", kiểm tra hồ sơ chuyên môn,  phong trào vở sạch, chữ đẹp .

6-Hoàn thành chương trình giảng dạy vào ngày 17/5/2013, kết thúc tuần 35.

7-Kiểm tra nề nếp thói quen học tập học sinh như: Truy bài đầu giờ, tác phong, đồng phục học sinh, bảo quản trình bày vở, sách giáo khoa, phong trào vở sạch-chữ đẹp, việc mang bình đông nước chín đến trường ; thói quen vệ sinh đi tiêu, đi tiểu. Thực hiện an toàn giao thông, không tắm sông, tắm suối, trực đội cờ đỏ và chấm điểm thi đua tuần.

8- Giáo dục học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa  cây cảnh, tạo cảnh quan nhà trường Xanh- sạch- đẹp-văn minh

9-Tổ chức học tập Thông tư 32/2009 v/v đánh giá xếp loại học sinh, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên cuối năm học.

10-Tổng kết năm học 2012-2013 từ ngày 27/5 / đến 31/5/2013.                                                                                                                                                                                    

II -CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1- Ban giám hiệu chỉ đạo thống nhất giới hạn ôn tập thi kiểm tra học kỳ 2 ở các môn học và môn  tự chọn,  ( nội dung Tổ trưởng chuyên môn triển khai ).

2-Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 theo hướng dẫn của ngành, đúng phân phối chương trình hiện hành thống nhất toàn trường đổi chéo giáo viên " đề kiểm tra Phó Hiệu trưởng chọn ". Kết quả kiểm tra cuối học kỳ 2, đánh giá chỉ tiêu chất lượng giao khoán cuối năm ( chú ý qui chế ghi điểm, xếp loại theo đúng thông tư 32/2009 ).

 3- Tiếp tục bồi dưỡng  học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu theo chỉ tiêu giao. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cuối năm.

4- Vào điểm học bạ học kỳ 2 và cả năm học ( trước ngày 27/5  ) chú ý học sinh ở trong diện rèn luyện trong Hè để kiểm tra lại GVCN chưa nhận xét.

5-Kiểm tra việc ghi kết quả học tập và hạnh kiểm ở phiếu liên lạc học sinh trước khi chuyển về gia đình thông qua lãnh đạo nhà trường .

6-Tiếp tục Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch chưa được kiểm tra .

7-Tập trung bồi dưỡng học sinh tham gia Hội thi giải toán trên mạng Intenet, vở sạch chữ đẹp và tham gia giao lưu nói Tiếng Anh các cấp.

III- CÔNG ĐOÀN :

1- Phối hợp với nhà trường vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt nội quy và qui chế cơ quan đã đề ra đầu năm. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương học đường “Việc dạy của thầy, việc học của trò “.

2-Vận động CBCC gương mẫu thực hiện tốt chủ trương kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, phụ nữ 2 giỏi, tương trợ nhau trong công tác và đời sống; hoàn thành các khoản giao nộp theo qui địa phương nơi thường trú.

3-Họp bình xét đề nghị khen thưởng công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học và kết hợp với nhà trường hoàn chỉnh hồ sơ thi đua năm học 2012-2013.

4-Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét cử theo học lớp phát triển Đảng viên mới trong Hè ; phối hợp với nhà trường tổ chức tham quan Hè 2013 bằng nguồn kinh phí tự túc " dự kiến Nha trang - Đà lạt hoặc Huế ".

5- Tuyên truyền kết quả Đại hội Liên đoàn Lao động Tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

IV - LIÊN ĐỘI :

1-Tuyên truyền chủ điểm tháng 4Tháng tư lịch sử vang mãi nghìn thuchủ điểm Tháng 5: Xây đội em vững mạnh " trong toàn Liên đội.

2-Kiểm tra chương trình rèn luyện đội viên theo qui định của hội đồng đội Huyện Phú Hòa.Tham gia Hội thi Tin học trẻ Phú Yên lần thứ  16; tham gia diễn đàn  " Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ " các cấp. Kiểm tra nề nếp học tập học sinh.

3-Liên đội tổng kết đánh giá năm học 2012-2013. Tổ chức sinh hoạt đội theo địa bàn dân cư Hè theo kế hoạch địa phương.

4-Chuẩn bị hồ sơ bàn giao công tác hè năm 2013 cho địa phương .

V- PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC-CMC :

1-Phân loại trẻ ở độ tuổi sinh năm 2007 hiện đang học mẫu giáo ở 3 phân trường và trẻ trong độ tuổi chưa ra lớp; triển khai chiến dịch " Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đợt 2 vào ngày 01/8/2013 ".

2-Cập nhật kết quả học tập cuối năm  .

3-Hoàn thành các loại hồ sơ, biểu mẫu ngành qui định, báo cáo mức chất lượng tối thiểu cuối năm theo hướng dẫn của ngành.

VI - THƯ VIỆN-THIẾT BỊ :

1-Kiểm tra và sắp xếp đồ dùng dạy học theo tổ, tuần, tháng. Trực và giải quyết đồ dùng theo lịch.

2-Tổng hợp  số lần giáo viên mượn sử dụng đồ dùng, đọc sách tham khảo trong tháng và cả năm học.

3-Thu hồi sách giáo khoa, sách tham khảo và sách hướng dẫn cuối năm học  2012-2013 " thu hồi 100% "

4-Kiểm kê các loại sách, đồ dùng thiết bị, lập kế hoạch  bổ sung cho năm học 2013-2014.

 VII- VĂN THỂ MY :

1-Thực hiện tốt nề nếp hát đầu giờ, giữa giờ và tan học theo qui định của Sở giáo dục.

2-Thực hiện tốt thể dục giữa giờ, múa hát tập thể sân trường .

3-Tổ chức lao động vê sinh trường lớp sạch đẹp thường xuyên, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tiêu tiểu đúng qui định. Giữ gìn cảnh quan sư phạm “ xanh- sạch- đẹp và văn minh “.

4-Xây dựng kế hoạch tập luyện  đội điền kinh hè 2013.

VIII - VĂN THƯ :

1-Thực hiện lưu trử công văn đi, đến đúng qui định kịp thời .

2-Phát và nhận học bạ, chú ý kiểm tra số lượng  .

3-Kiểm tra đóng dấu học bạ cuối năm học, hoàn thành trong tháng 6/2013.

4-In hồ sơ  tổng kết của công đoàn, nhà trường, đoàn đội và hồ sơ thi đua cuối năm học.

5-Giải quyết hồ sơ lớp 5 và  chuyển hồ sơ hoàn thành chương trình cấp tiểu học theo hướng dẫn  của Phòng Giáo dục

  IX- CÔNG TÁC KHÁC :

1-Tổ chức chụp hình học sinh các lớp, lưu niệm truyền thống nhà trường năm học 2012-2013.

2-Phân công trực hè và sinh hoạt hè 2013

3-Tu sửa cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho năm học mới:2013-2014.

4-Phân công giáo viên nhận hồ sơ tuyển sinh và tổ chức bồi dưỡng trong Hè 2013 " kèm kế hoạch phân công tuyển sinh và bồi dưỡng " bắt đầu từ ngày 04-6-2013.

5- GVCN các lớp, tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối năm theo kế hoạch của nhà trường.

6- Đón đoàn Thanh tra của Sở Giáo Dục Phú Yên về Trường " thời gian từ ngày 02/4 đến 05/4/2013 ".

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                              

 

Bài viết liên quan